photographer Thuy Pham
model Olga B. @ Czechoslovak
stylist Adela Karasova
muah Kristyna Machacova

Fashionable Sport

Fashionable Sport2

Fashionable Sport3

Fashionable Sport4

Fashionable Sport5

Fashionable Sport6

Fashionable Sport7